Select product

For øyeblikket finnes det ingen produkter som kan bestilles for den Spesial Blåistur - Nigardsbreen aktiviteten.

De følgende aktivitetene vil muligens interessere deg i stedet for.

Kort Blåistur

Kort Blåistur

Ein kort men opplevingsrik blåistur mellom bresprekkar og istårn på NIGARDSBREEN i Jostedalen og som gjev deg kjensla av å vere ...
Fra NOK 600