Eigenførar breturar

Forespørsel

Private breturar på Jostedalsbreen, på Smørstabbreen og i Hurrungane i Vest-Jotunheimen.

Bestilling: Alle private turar må bli bestilt og betalt på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no

Forespørsel

Reiserute

  1. Nigardsbreen