Privatføring på Nigardsbreen - Kort Blåistur

Forespørsel

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei ”vanlege opne” turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste. 

Pris for ein privat Kort Blåistur:

  • 1-3   pers. kr. 3400.- totalt.
  • 4-16 pers. kr.   850.- /pers.
  • 16+  pers. kr.   765.- / pers.

Tidspunkt: Kunden bestemmer starttidspunktet sjølv. Ved start mellom 09:30-13:30 er båttransporten t/r på Nigardsbrevatnet inkludert i prisen elles må ein gå tilbake til parkeringsplassen frå breen til fots. Varigheit ca. 1,5 time.

Aldersgrense: 8 år

Bestilling: Alle private turar må bestillast og betalast på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no 

Forespørsel

Reiserute

  1. Nigardsbreen