Privatføring på Nigardsbreen - Kort Blåistur

Forespørsel

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei ”vanlege opne” turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste. 

Tidspunkt: Kunden bestemmer starttidspunktet sjølv. Ved start mellom 09:30-13:30 er båttransporten t/r på Nigardsbrevatnet inkludert i prisen elles må ein gå tilbake til parkeringsplassen frå breen til fots. Varigheit ca. 1,5 time.

Aldersgrense: 8 år

Bestilling: Alle private turar må bestillast og betalast på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no 

Forespørsel

Reiserute

  1. Nigardsbreen