Privatføring på Nigardsbreen - Spesial Blåistur

Forespørsel

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei 'vanlege opne' fellesturane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste. 

Tidspunkt: Kunden bestemmer starttidspunktet sjølv. Ved start mellom 09:30-11:30 er båttransporten t/r på Nigardsbrevatnet inkludert i prisen, elles må ein gå til fots tilbake frå breen til parkeringsplassen. Fotturen tek ca. 1,5 time.

Aldersgrense: 10 år.

Bestilling: Alle private turar må bestillast og betalast på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no

 

Forespørsel

Reiserute

  1. Nigardsbreen