Privatføring på Nigardsbreen - Blåistur

Forespørsel

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei ”vanlege opne” turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste. 

Pris for ein privat Blåistur:

  • 1-3   pers. kr. 3100.- totalt.
  • 4-10 pers. kr.   875.-/pers.
  • 11+  pers. 10% rabatt.

Tidspunkt: Kunden bestemmer starttidspunktet sjølv. Ved start mellom 09:30-13:00 er båttransporten på Nigardsbrevatnet inkludert i prisen, elles må ein gå til fots tilbake frå breen og til parkeringsplassen. Fotturen tilbake tek ca. 1 time.

Aldersgrense: 10 år

Bestilling: Alle private turar må bestillast og betalast på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no 

Forespørsel

Reiserute

  1. Nigardsbreen