X-tra Kort Blåistur

Denne turen er eigna for vaksne med born frå 8 år og som ynskjer eit lite glimt av den djupblå isen på Nigardsbreen.


Ver merksam på at stien opp til breen og ruta på sjølve isen er ganske bratt i år. Sjølv om denne blåisturen er kortare enn dei andre, er det tekniske vanskenivået det same. Du treng difor tidlegare erfaring frå turar til fjells samt god balanse og normal bra fysisk form.

 

  • Passar for/krav: Born berre ifølgje med foreldre. Aldersgrense for barn er min. 8 år og maks 14 år.
  • Utstyr (krav): Hanskar for borna. Meir informasjon
  • Varigheit: På isen ca. 45 min. Totalt  ca. 3,5 timar.
  • Møtetid: 12:45 ved Nigardsbreen parkeringsplass ved servicebygget med skilt GUIDE.

 

Please note that the path to the glacier and the route on the glacier itself is quite steep this year and although this blue ice walk is shorter than all the others, the technical difficult level remains the same. Therefore you need outdoor experience, a good balance and medium fitness.

Reiserute

  1. Nigardsbreen car park