Deluxe Blåistur - Nigardsbreen

I små grupper på maks. 6 personar får du prøve meir krevjande blåisvandring. Bli med på ei spennande utforsking av fargar, sprekkar og istårn i blåisen på Nigardsbreen. Inngangsbillett til utstillingane på Breheimsenteret og matpakke er inkludert i prisen. Aldersgrense: Min. 12 år Varigheit:  Ca.5 timar Frammøte: 09:30 på Nigardsbreen parkeringsplass ved servicebygget ved skilt GUIDE Max. 6 pers. per tur. Utstyr: Klikk på linken

FraNOK 1'190
Bestill nå!

Eigenførar breturar

Private breturar på Jostedalsbreen, på Smørstabbreen og i Hurrungane i Vest-Jotunheimen. Bestilling: Alle private turar må bli bestilt og betalt på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no

Eigenførar fjell- og klatreturar

Jostedalen og i Hurrungane i Vest-Jotunheimen har godt eigna område som byr på klippeklatring av ulik vanskegrad samt alpine klatreruter i høgfjellet. I Jostedalen og Sogndal (Kvam) er det opparbeidd klatrefelt med mange forskjellige ruter og som er godt eigna til kurs, opplæring eller berre for ein dag med morosam sva- og rissklatring i fast, fint fjell og under kyndig vegleiing. Ta kontakt på førehand på: post@bfl.no

Eigenføring med utg. pkt. Fondsbu

Med utgangspunkt Fondsbu turisthytte (DNT) på Eidsbugarden i Jotunheimen tilbyr me og private turar med førar til fleire utfordrande 2000-meterstoppar i området. Bestilling: Alle private turar må bestillast og betalast på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no

Falketind 2067m via Pionerruta

Jostedalen Breførarlg har i meir enn 15 år tilbydd fjellføring og toppturar i samarbeid med Fondsbu (DNT) på Eidsbugarden i Jotunheimen til mange utfordrande 2000-meterstoppar i området. Desse turane krev bruk av stegjarn og isøks, tau og sele då dei går over bre. Nokre av rutene er såpass utsette at ein må klatre/klive med tau. Alt av bre- og klatreutstyr er inkludert i føringsprisen.  Krav: God form og turerfaring Aldersgrense: 12 år Varigheit: 9-11 timar Frammøte: 21:00 Fondsbu Klyveklatring opp til grad 2–2+ / Meir info Utstyr: Varme og vindtette klede, fjellsko, hanskar, lue, regntøy og lunsj.

FraNOK 1'200
Bestill nå!

Kort Blåistur

Ein kort men opplevingsrik blåistur mellom bresprekkar og istårn på  NIGARDSBREEN i Jostedalen og som gjev deg kjensla av å vere midt inne i eit mystisk islandskap. Delar av ruta/anmarsjen til Nigardsbreen og på sjølve isen er ganske bratt. Ruta er gjort lettare ved hjelp av faste tau på svaberga og trinn i isen.  Turen passar for alle som ynskjer ein kortare tur og oppleve kva brevandring på blåis eigentleg er.  Dette er same type blåistur som Spesialturen for born, bortsett at aldersgrensa er 12 år. Inngang til utstillingane på Breheimsenteret er inkludert i prisen (gjeld ikkje for grupper). Aldersgrense: Min. 12 år. Varigheit: Ca. 4 timar. Frammøte: Møt breføraren ved skilt GUIDE på parkeringsplassen ved Nigardsbrevatnet min. 30 min. før turstart. Utstyr: Klikk på linken

FraNOK 600
Bestill nå!

Lang Blåistur

Ein flott tur mellom djupe bresprekkar og høge istårn som gjev deg kjensla av å oppdage og utforske kva ein bre verkeleg er. Turen er lang nok til at me rekk å oppsøkje dei mest interessante og spennande områda. Inngangsbillett til utstillingane på Breheimsenteret er inkludert i prisen. Aldersgrense: Min. 12 år Varigheit: Ca. 5 timar Frammøte: Møt breføraren ved skilt GUIDE på parkeringsplassen ved Nigardsbrevatnet. Utstyr: Klikk på linken

FraNOK 700
Bestill nå!

Privatføring på Nigardsbreen - Kort Blåistur

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei ”vanlege opne” turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste.  Tidspunkt: Kunden bestemmer starttidspunktet sjølv. Ved start mellom 09:30-13:30 er båttransporten t/r på Nigardsbrevatnet inkludert i prisen elles må ein gå tilbake til parkeringsplassen frå breen til fots. Varigheit ca. 1,5 time. Aldersgrense: 8 år Bestilling: Alle private turar må bestillast og betalast på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no 

Privatføring på Nigardsbreen - Lang Blåistur

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei ”vanlege opne” turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste.  Tidspunkt: Kunden bestemmer starttidspunktet sjølv. Ved start mellom 09:30-13:00 er båttransporten på Nigardsbrevatnet inkludert i prisen, elles må ein gå til fots tilbake frå breen og til parkeringsplassen. Fotturen tilbake tek ca. 1 time. Aldersgrense: 10 år Bestilling: Alle private turar må bestillast og betalast på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no 

Privatføring på Nigardsbreen - Spesial Blåistur

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei 'vanlege opne' fellesturane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste.  Tidspunkt: Kunden bestemmer starttidspunktet sjølv. Ved start mellom 09:30-11:30 er båttransporten t/r på Nigardsbrevatnet inkludert i prisen, elles må ein gå til fots tilbake frå breen til parkeringsplassen. Fotturen tek ca. 1,5 time. Aldersgrense: 10 år. Bestilling: Alle private turar må bestillast og betalast på førehand. Førespurnad til: post@bfl.no  

Spesial Blåistur - Nigardsbreen

I små grupper på maks. 6 personar får du prøve meir krevjande blåisvandring og klatring med 2 øksar i ein isvegg på topptau. Bli med på ei spennande utforsking av fargar, sprekkar og istårn i blåisen på Nigardsbreen utanfor dei mest brukte turistrutene. Frå 2017 er og inngangsbillett til utstillingane på Breheimsenteret inkludert i prisen (gjeld ikkje for grupper). Aldersgrense: Min. 12 år Varigheit: 5,5-6 timar Frammøte: Møt breføraren ved skilt GUIDE på parkeringsplassen ved Nigardsbrevatnet minimum 15 min. før turstart. Utstyr: Klikk på linken

FraNOK 990
Bestill nå!

SPESIALTUR FOR BORN

Kort blåistur for familiar med spreke born Har du spreke, naturglade ungar i familien og som likar utfordringar? Er svaret ja, då er SPESIALTUR FOR BORN det rette valet. Denne turen passar for foreldre med spreke ungar som gjerne vil gå på utforskingsferd i den spennande blåisverda på Nigardsbreen. Denne blåisturen er for foreldre med spreke ungar frå 8 år som har tidlegare turerfaring og som likar å vere ute på tur i naturen. For vaksne utan born, eller med mest vaksne ungar (min. alder 12 år), bør du velje den Korte Blåisturen som er same type blåistur. Inngangsbillett til utstillingane på Breheimsenteret er  inkludert i prisen.  Passar for/krav: Born berre ifølgje med foreldre. Aldersgrense for barn er min. 8 år og maks 14 år. Utstyr (krav): Hanskar for borna. Meir informasjon Varigheit: På isen ca. 1,5 timar. Totalt  ca. 4 - 4,5 timar.    

FraNOK 500
Bestill nå!

X-tra Kort Blåistur

Denne turen er eigna for vaksne med born frå 8 år og som ynskjer eit lite glimt av den djupblå isen på Nigardsbreen. Ver merksam på at stien opp til breen og ruta på sjølve isen er ganske bratt i år. Sjølv om denne blåisturen er kortare enn dei andre, er det tekniske vanskenivået det same. Du treng difor tidlegare erfaring frå turar til fjells samt god balanse og normal bra fysisk form.   Passar for/krav: Born berre ifølgje med foreldre. Aldersgrense for barn er min. 8 år og maks 14 år. Utstyr (krav): Hanskar for borna. Meir informasjon Varigheit: På isen ca. 45 min. Totalt  ca. 3,5 timar.  

FraNOK 450
Bestill nå!